FORGOT YOUR DETAILS?

Khóa Ứng dụng

Tiếng Nhật thương mại 仕事日本語・ビジネス日本語

Khoá Ứng dụng: Tiếng Nhật thương mại 仕事日本語・ビジネス日本語

18 tuần, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng (72 tiếng)

Chia làm 2 khoá nhỏ:
Giao tiếp 1 (ứng dụng 1) 8 tuần
Giao tiếp 2 (ứng dụng 2) 10 tuần

Cam kết học lại giảm giá 50% trong 03 năm: nếu học viên dự trên 90% số tiết học và làm bài tập về nhà đạt 90% lượng yêu cầu của giáo viên.

Giáo trình

Tổng hợp một số giáo trình nổi tiếng.Đối tượng

Đã hoàn thành lớp Trung cấp hoặc Cao cấp tiếng Nhật tại SHIN hoặc cơ sở đào tạo tiếng Nhật khác nhưng tương đương trình độ với đầu ra trung cấp hoặc cao cấp của SHIN (N3 - N2)

Kế hoạch phân bố

28 tiếng học mẫu câu, quy trình và từ vựng + 16 tiếng thực hành nghe, nói theo tình huống + 16 tiếng giao tiếp thương mại với giáo viên bản xứ + 12 tiếng ôn tập, tổng hợp

Giáo viên

Giáo viên tại SHIN có bằng JLPT N1, từng du học hoặc làm việc tại Nhật, có bằng đại học liên quan tiếng Nhật, có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, am hiểu văn hoá Nhật.

Đầu ra

Sử dụng được tiếng Nhật thực tế thành thạo, đáp ứng được với công việc sử dụng tiếng Nhật trong môi trường công sở.

Học phí

Học phí gốc: 125.000đ/tiếng (9.000.000đ/khoá)

Đăng ký học thử

Tại SHIN, chúng tôi sẵn sàng để các bạn trải nghiệm thử bầu không khí học tiếng Nhật hoàn toàn mới mẻ của chúng tôi.

TOP